2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Warunki uczestnictwaSerdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Krajowej Konferencji Elektroniki. Przebieg dotychczasowych KKE oraz opinie uczestników wskazują, że Konferencja jest imprezą znaczącą dla integracji krajowego środowiska elektroników i rozwoju elektroniki w Polsce. Przedstawiono szereg referatów przeglądowych oraz komunikatów naukowych dotyczących aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie elektroniki. Nawiązano wiele bezpośrednich kontaktów pomiędzy naukowcami, użytkownikami, producentami, konstruktorami i dystrybutorami sprzętu elektronicznego. Firmy elektroniczne zaprezentowały swoje wyroby i informacje o zakresie działalności.

Tematyka Krajowej Konferencji Elektroniki obejmuje szeroko rozumianą elektronikę i została podzielona na grupy tematyczne:

 • Materiały i technologie elektroniczne
 • Elementy elektroniczne
 • Układy analogowe
 • Układy cyfrowe
 • Energoelektronika
 • Optoelektronika
 • Szumy, zakłócenia, ograniczenia cieplne i niezawodność
 • Zastosowanie układów elektronicznych
 • Systemy elektroniczne w mechatronice
 • Zagadnienia ogólne

Podejmując przygotowania do XVIII KKE liczymy na to, że referaty i prezentacje konferencyjne będą i tym razem zawierać informacje wartościowe i użyteczne dla szerokiego grona elektroników. Liczymy w szczególności na szeroki udział firm komercyjnych, dla których przewidujemy następujące formy uczestnictwa:

 • Wystawa produktów handlowych
 • Prelekcje na temat osiągnięć firmy w dziedzinie elektroniki
 • Reklamy w materiałach konferencyjnych
 • Sponsorowanie badań (uczestnictwa w Konferencji) młodych naukowców

Chętnie przyjmiemy także propozycje innych form uczestnictwa. Mamy nadzieję, że wyrażą Państwo zainteresowanie uczestnictwem w Konferencji i poszerzeniem kontaktów z krajowym środowiskiem elektroników. W przypadku zainteresowania Waszej firmy udziałem w Konferencji proszę o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Ze względu na tryb przygotowań do konferencji będziemy wdzięczni za nadesłanie zgłoszenia udziału do 20 kwietnia 2019 roku. Zapewniamy prezentację firmy w sąsiedztwie posiedzeń plenarnych oraz zakwaterowanie w ośrodku z pozostałymi uczestnikami Konferencji, jak i udział w imprezach integracyjnych. Standardowe stanowisko wystawowe będzie obejmować boks ograniczony czterema stojakami o wymiarach: 93x200 cm, stolik, krzesła, oświetlenie i zasilanie 230 V (przykładowe stanowiska wraz wyposażeniem prezentowane są na zdjęciach z KKE w naszej galerii. Ewentualne inne rozwiązania mogą być ustalone w ramach bezpośrednich kontaktów.