2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

Artykuły wyróżnione na KKEW konkursie „MŁODZI PRACOWNICY NAUKI” na najlepsze prace w tradycyjnych grupach tematycznych, wyróżniono następujące osoby:


Wyróźnienia podczas XV Krajowej Konferencji Elektroniki • Nagroda I stopnia
  Sensory markerów w wydychanym powietrzu
  • mgr inż. Tomasz Chludziński – Politechnika Gdańska
 • Nagroda I stopnia
  Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)
  • mgr inż. Piotr Gutowski – Instytut Technologii Elektronowej Warszawa
 • Nagroda II stopnia
  Interfejsy człowiek-komputer
  • mgr inż. Agnieszka Stankiewicz – Politechnika Poznańska
 • Nagroda II stopnia
  Sensory markerów w wydychanym powietrzu
  • mgr Patrycja Suchorska-Woźniak – Politechnika Wrocławska
 • Nagroda II stopnia
  Układy cyfrowe
  • mgr inż. Paweł Poczekajło – Politechnika Koszalińska
 • Nagroda III stopnia
  Zastosowanie elektroniki w medycynie
  • dr inż. Piotr Kmon – Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
 • Nagroda III stopnia
  Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna
  • mgr Katarzyna Gawlińska – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Kraków
 • Nagroda III stopnia
  Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni (PBS EDEN)
  • mgr inż. Adam Sokół – Politechnika Łódzka
 • Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna
  • dr inż. Eunika Zielony – Politechnika Wrocławska
 • Nowe konstrukcje laserów kaskadowych i detektorów na zakres średniej podczerwieni(PBS EDEN)
  • mgr inż. Krzysztof Czuba – Instytut Technologii Elektronowej Warszawa

Wyróźnienia podczas XIV Krajowej Konferencji Elektroniki • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej
  • dr inż. Szymon Szczęsny – Politechnika Poznańska
 • Materiały i technologie elektroniczne
  • mgr inż. Grzegorz Tomaszewski – Politechnika Rzeszowska
 • Od mikrobiometrii do makrobiometrii: metody, układy elektroniczne i zastosowania
  • mgr inż. Agnieszka Stankiewicz – Politechnika Poznańska
  • mgr inż. Karol Lisowski – Politechnika Gdańska
 • Lasery półprzewodnikowe – wytwarzanie, modelowanie, zastosowanie
  • inż. Patrycja Śpiewak – Politechnika Łódzka
 • Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce
  • inż. Katarzyna Gwóźdź – Politechnika Wrocławska
 • Innowacyjne zastosowania techniki sensorowej
  • dr inż. Damian Wojcieszak – Politechnika Wrocławska

Wyróźnienia podczas XIII Krajowej Konferencji Elektroniki • Materiały i technologie elektroniczne
  • mgr inż. Krzysztof Dorywalski – Politechnika Koszalińska
 • Sesja specjalna – Przezroczyste półprzewodniki tlenkowe
  • dr Bartłomiej Witkowski – Instytut Fizyki PAN Warszawa
  • mgr inż. Jakub Kaczmarski – Instytut Technologii Elektronowej
 • Sesja specjalna – Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne
  • dr inż. Natalia Nosidlak – AGH Krakówmgr Rafał Pietruszka – Instytut Fizyki PAN
  • mgr inż. Marek Malinowski – Instytut Elektrotechniki Wrocław
  • mgr inż. Bartosz Boharewicz – Instytut Elektrotechniki Wrocław
 • Sesja specjalna – Kwantowe lasery kaskadowe – 20 lat badań i stan obecny
  • mgr inż. Mikołaj Badura – Politechnika Wrocławska
  • mgr inż. Magdalena Garlińska – WAT Warszawa
  • inż. Aleksandra Grzegorek – Politechnika Poznańska
 • Optoelektronika
  • mgr inż. Bartłomiej Guzowski – Politechnika Łódzka


Regulamin nagradzania studentów i młodych pracowników nauki na KKE

§1

Nagroda za najlepszą pracę jest nagrodą indywidualną, przyznawaną osobie w wieku do 30 lat, która jest pierwszym autorem i przedstawiała referat lub plakat, podczas obrad dorocznej konferencji KKE.

§2

Nagroda za najlepszą publikację, dotyczącą danej grupy tematycznej, przyznana może zostać autorowi pracy, który:

 • uzyskał przynajmniej jedną bardzo dobrą ocenę z recenzji,
 • został zaproponowany do wyróżnienia przez członka komitetu naukowego konferencji, który uczestniczył w trakcie wygłoszenia referatu lub oceniał plakat.
§3

Kandydaci do wyróżnienia wyłaniani są w trakcie konferencji przez członków komitetu naukowego, którzy przewodniczą poszczególnym panelom lub sesjom plakatowym.

§4

Liczba wyróżnionych prac nie powinna przekraczać liczby grup tematycznych konferencji i sesji specjalnych.

§5

Propozycje kandydatur do wyróżnienia ustala zespół składający się z przewodniczących poszczególnych paneli i sesji plakatowych, a także przewodniczącego kapituły. Ostateczną listę wyróżnionych, w imieniu Komitetu naukowego KKE, podpisuje przewodniczący Komitetu.

§6

Dyplom podpisuje przewodniczący komitetu naukowego konferencji i przewodniczący kapituły. Dyplomy są wręczane w trakcie oficjalnego zakończenia konferencji.

§7
Informacja dotycząca wyróżnionych prac zostanie podana na stronie internetowej Krajowej Konferencji Elektroniki i w czasopiśmie Elektronika.
§8

We wszystkich sprawach nieokreślonych szczegółowo przez postanowienia niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Komitet Naukowy Konferencji.


Zatwierdził
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Krajowej Konferencji Elektroniki