2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

KonferencjaZ wielką radością informujemy, że Siedemnasta Krajowa Konferencja Elektroniki KKE odbędzie się w dniach 02.06 - 06.06.2019 roku w Darłówku Wschodnim.

Uczestników Konferencji powitamy w niedzielę 2 czerwca w godzinach popołudniowych (od 1500), a uroczyste otwarcie konferencji oraz obrady rozpoczną się poniedziałek 03.06.2019 roku.

Głównym organizatorem konferencji jest Uniwersytet Morski w Gdyni, która będzie kontynuowała tradycję spotkań naukowych rozpoczętą 17 lat temu przez Politechnikę Koszalińską. W czerwcu 2017 roku Komitet Naukowy KKE wybrał mnie na swego przewodniczącego i powierzył Akademii Morskiej w Gdyni zaszczytne zadanie zorganizowania konferencji KKE w kolejnych latach.

Mamy nadzieję na liczny udział naukowców i inżynierów reprezentujących różne typy instytucji zajmujących się elektroniką. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych Elektroników, dla których przewidujemy wyróżnienia oraz nagrody w konkursie „Młodzi pracownicy nauki”.

Wzorem lat poprzednich na Konferencji odbędą się: sesje specjalne, prezentacje referatów plenarnych przygotowanych przez wybitnych naukowców oraz referaty zwykłe i prezentacje plakatowe.

Komitet Naukowy skupiający grono kilkudziesięciu wybitnych Profesorów reprezentujących znaczące ośrodki naukowe w Polsce zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach, takich jak:

  • Archives of Electrical Enegineering
  • Bulletin of the Polish Academy of Sciences
  • International Journal of Electronics and Telecomunications
  • Metrology and Measurements Systems
  • Opto-Electronics Review
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
  • Elektronika

Gorąco zapraszam do udziału w XVIII Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych oraz inspirujących prezentacji oraz spotkań, którym towarzyszyć będą owocne dyskusje prowadzone na sali obrad i w plenerze.

Do zobaczenia nad Bałtykiem
Komitet Naukowy i Organizacyjny