2-6.06.2019 Krajowa Konferencja Elektroniki

TerminarzWstępne zgłoszenie uczestnictwa do 23.01.2019r.
Przygotowanie danych do podpisania umowy z hotelem na organizację XVIII KKE.
Uczestnicy do tej daty powinni mieć założone konto na stronie www.kke.com.pl
Zgłoszenie pełnego tekstu komunikatu do 15.03.2019r.
osoba zgłaszająca artykuł musi być zarejestrowana na stronie XVIII KKE

Prosimy o przesłanie w jednym pliku: Referat–6 stron i na kolejnych stronach, tytuł słowa kluczowe, streszczenie, podpisy pod rysunkami i tabelami w drugim języku(angielski) jeżeli artykuł napisany był w języku polskim oraz rozbudowane streszczenie.
(Będziemy przyjmowali referaty przygotowane zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie. Każdy referat jest recenzowany przez dwóch recenzentów członków Komitetu Naukowego. Uwagi recenzentów przesyłamy autorom celem naniesienia poprawek sugerowanych przez recenzentów. Dwie pozytywne recenzje oraz treści mieszczące się w jednej z grup tematycznych, są podstawą zakwalifikowania artykułu do prezentacji podczas Konferencji)
Recenzję dostępne będą po zalogowaniu do panelu uczestnika, zakładka Artykuły
Powiadomienie o przyjęciu komunikatu 20.04.2019r.
Opłata konferencyjna do 10.05.2019r.